DENİZDE DALGIÇLARA VURGUN OLAYI NASIL OLUR?


Bu olayı anlaya bilmek için önce gazların sıvı maddeler içindeki çözünürlüğünün hangi fiziksel etkilere göre nasıl değiştiğini bimemiz gerekir.


Gazların çözünürlüğü basınçla doğru, sıcaklıkla ise ters orantılıdır. Yani gazların üzerine uygulanan basınç artarsa sıvı madde içerisinde daha çok gaz taneciği çözünür, basınç azalınca ise çözünen gaz taneciği azalır ve tanecikler sıvının içinden çıkarlar. Sıcaklıkta ise tam tersi sıcaklık azalınca gazların çözünürlüğü artar, sıcaklık artınca da gazların çözünürlüğü azalır.

Biz bu olayda suyun derinliklerine dalmış olan dalgıcın damarlarını içinde belli miktarda sıvı(kan) ve gaz(azot gazı) bulunan kapalı bir kap gibi olduğunu düşünelim. Bu durumda derinlerde yüzmekte olan dalgıcın damarlarındaki azot gazı yüksek basınçtan dolayı çözünmüş durumdadır. Eğer bu dalgıç derinlerden yukarıya doğru hızlıca çıkarsa damarlarında çözünmüş halde bulunan gaz da aniden kanın içinden çıkıp gaz hale geçecektir. Hem de gaz hale geçerken çaydanlıkta kaynayan suda olduğu gibi kabarcıklar yaparak gaz hale geçer ve oluşan bu kabarcıklar aşırı miktarda olduğunda kanın damarlarda akışını engeller ve kanın akışını durdurur. Bu olay dalgıçların agır yaralanmalarına hatta ölümlerine sebep olur bu olaya vurgun olayı denir.